Wij hebben een Home Based Business en vormen een samenwerkingsverband tussen onafhankelijke zakenmensen, wereldwijd. Onze doelstelling: ieder mens de kans geven een beter bestaan op te bouwen met het zelfstandig ondernemerschap als basis voor zelfontplooiing.

Top